• Yang Weimin
  2020-03-31
  Yang Weimin, born in 1965, received his Ph.D. degree...
 • Ding Yumei
  2020-03-31
  Ding Yumei, born in 1964, is a member of Communist...
 • Gao Yun
  2020-03-31
  Gao Yun graduated from Zhejiang University with a do...
 • Zhou Xiaojiang
  2020-03-31
  Zhou Xiaojiang is vice dean and associate professor ...
 • Jiao Zhiwei
  2020-03-31
  Jiao Zhiwei graduated from Beijing University of Chem...
 • Yu Shuwei
  2020-03-31
  Yu Shuwei is a Master of Arts Design and a lecture...
 • Wang Changrong
  2020-03-31
  Wang Changrong, a senior engineer, is a member of C...
 • Huai Wei
  2020-03-31
  Huai wei, a Master of Art Design, is an Associate ...
 • Liu Xuejun
  2020-03-31
  Liu Xuejun is an associate professor at the School ...
 • Zhu Guocai
  2020-03-31
  Zhu Guocai is the general manager of Rising Sun Rot...